Меню Затваряне

ЧЛЕНСТВО

       В БЪЛГАРСКА ГАЗОВА АСОЦИАЦИЯ членуват фирми и експерти с профил и интереси в сектор природен газ, приели и изпълняващи Устава на Асоциацията. (приложен)
       Членство в Асоциацията се осъществява в съответствие с чл. 16 от Устава след представяне на Заявление за приемане и Анкетна карта (Приложени образци )

ЧЛЕНОВЕ

Регистър на членовете (приложено).
 

ДОКУМЕНТИ ЗА ЧЛЕНСТВО